top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรหลักที่รวมพลังสังคม
ขับเคลื่อนสู่เมืองแห่งการสร้างสุขภาพ
และเมืองสมุนไพร

พันธกิจ (Mission)

ระบบข้อมูล DatacenterMain Menu

แบนเนอร์
 


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย)ให้ดำรงตำแหน่ง จพ.สธ. อาวุโส PDF Print E-mail
Written by นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร   
Wednesday, 01 February 2023 09:22

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย)ให้ดำรงตำแหน่ง จพ.สธ. อาวุโส

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (prakat.pdf)prakat.pdf 23 Kb
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249