top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรหลักที่รวมพลังสังคม
ขับเคลื่อนสู่เมืองแห่งการสร้างสุขภาพ
และเมืองสมุนไพร

พันธกิจ (Mission)

ระบบข้อมูล DatacenterMain Menu

แบนเนอร์
 


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 ประกาศรายชือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลฯ นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 183
2 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 103
3 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลาศึกษาและฝึกอบรมภายในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 149
4 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลาศึกษาและฝึกอบรมภายในประเทศ 2567 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 126
5 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 261
6 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล รับสมัครเพื่อแต่งตั้งพยาบาลปฏิบัติการ นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 122
7 ขอเชิญประชุมงานเปิดตัว(Kick off)โครงการพัฒนาระบบคลาวส์กลางด้านสาธารณสุข คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 61
8 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลฯเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 324
9 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 367
10 ประกาศบัญชีรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านการประเมินเข้าสู่สายงานผู้ช่วยทันตแพทย์ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 171
11 ประชาสัมพันธ์การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับจังหวัด กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 82
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษฯ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 278
13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ฯ (สอบสัมภาษณ์) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 199
14 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 258
15 ประกาศรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเข้าสู่สายงานผู้ช่วยทันตแพทย์ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 127
16 ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลฯ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 192
17 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 65
18 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 467
19 ประชาสัมพันธ์และเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะการผลิตสื่อดิจิทัลอย่างมืออาชีพ(ออนไลน์) คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 73
20 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 115
21 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 193
22 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เพื่อคัดเลือกเข้าสู่สายงานผู้ช่วยทันตแพทย์ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 147
23 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 135
24 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 1062
25 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลฯ เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 407
26 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการแข่งขัน Women Thailand Cyber Top Talent 2023 รอบคัดเลือก คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 118
27 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 1 ต.ค. 66 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 335
28 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ(รายวัน)โรงพยาบาลลืออำนาจ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 273
29 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 238
30 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลฯ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 310

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249