top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรหลักที่รวมพลังสังคม
ขับเคลื่อนสู่เมืองแห่งการสร้างสุขภาพ
และเมืองสมุนไพร

พันธกิจ (Mission)

ระบบข้อมูล DatacenterMain Menu

แบนเนอร์
 


รับเรื่องร้องเรียน
รับเรื่องร้องเรียน
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 การจัดรายละเอียดข้อมูลตามตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ปีงบฯ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 74
2 รายงานการสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 56
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราทุจริต ประพฤติมิชอบ สสจ.อำนาจเจริญ รอบ ๖ เดือน คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 41
4 รายงานการส่งเสริมการปฎิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีเรี่ยไรฯ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 52
5 ประกาศเจตนาามณ์การต่อต้านทุจริตและประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 80
6 รายงานผลการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 68
7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 86
8 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 100
9 แผนปฏิบัติการในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 86
10 รายงานการดำเนินการพัมนาตัวขี้วัด ITA และภายในหน่วยงานกำกับติดตาม กลุ่มงานนิติการ 164
 
« StartPrev123456NextEnd »
Page 1 of 6

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249