top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรหลักที่รวมพลังสังคม
ขับเคลื่อนสู่เมืองแห่งการสร้างสุขภาพ
และเมืองสมุนไพร

พันธกิจ (Mission)

ระบบข้อมูล DatacenterMain Menu

แบนเนอร์
 


Amnatcharoen KM HR Online
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำ นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 52
2 กฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 47
3 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการลา นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 55
4 แบบฟอร์มการขอประเมินบุคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 365
5 แบบฟอร์มการขอประเมินบุคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภททั่วไป) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 170
6 ว 1376 การขอรับเงินประจำตำแหน่ง 65 นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 728
7 ว 1377 หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินเลื่อนเป็น ชก/ชพ ปี 65 นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 1157
8 สิทธิประโยชน์ พกส นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 416
9 สไลด์ประชุม HR จ อำนาจ นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 393
10 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลาศึกษาและฝึกอบรมภายในประเทศ ประจำการศึกษา 2565 นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 442
11 สไลด์ นำเสนอ คป สจ เดือน ธันวาคม 2564 นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 302
12 สไลด์ประชุม คป สจ เดือน พย 64 นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 273
13 สไลด์นำเสนอ กง บค ประชุม คป สจ กย 64 นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 267
14 สไลด์ นำเสนอ คป สจ บค สค 64 นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 248
15 เอกสารประกอบการประชุม คป สจ มิย 64 งาน บค นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 475
16 เอกสารประกอบคำบรรยาย พัฒนา ข้าราชการใหม่ ปี 2564 นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 411
17 ขั้นตอนและการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 470
18 ขั้นตอนการจ้างลูกจ้างชั่วคราว นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 720
19 แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สำหรับ รพ.สต./สสอ.) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 585
20 ขั้นตอนการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 550
21 เกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ(ยาเสพติด) นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 1245
22 Template บริหารทรัพยากรบุคคล 64 นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 633
23 Slide ชี้แจง งาน บค 7 มค 64 นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 498
24 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 797
25 slide การลาประเภทต่างๆ นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 565
26 การประดับเครื่องราชย์ฯ นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 323
27 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 331
28 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 338
29 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 302
30 สไลด์บรรยาย สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 505

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249