top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

ระบบข้อมูล Datacenterแบนเนอร์
 


เอกสารงานวิจัย ( R2R )

 เอกสารงานวิจัย ( R2R )

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 .ผลของรูปแบบการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทีมพัฒนาเด็กและครอบครัวในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในชุมชน งานวิจัยและพัฒนา 48
2 ผลการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีอาการกำเริบเฉียบพลัน โรงพยาบาลเสนางคนิคม งานวิจัยและพัฒนา 122
3 ผลของรูปแบบการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทีมพัฒนาเด็กและครอบครัวในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในชุมชน งานวิจัยและพัฒนา 158
4 . งานวิจัยและพัฒนา 100
5 ผลงานวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2565 r2r 230
6 มาตรการความปลอดภัยของโรงเรียน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจราจรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน.... r2r 1087
7 การพัฒนารูปแบบการพยาบาลเจ้าของไข้ งานผู้ป่วยใน โรงพยาบาลปทุมราชวงศา r2r 435
8 ผลของการบำบัดแบบประคับประคองต่ออาการซึมเศร้าและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า r2r 458
9 ผลงานวิชาการสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2563 r2r 956
10 การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมือง จัง r2r 889
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 1 of 45

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249