top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรหลักที่รวมพลังสังคม
ขับเคลื่อนสู่เมืองแห่งการสร้างสุขภาพ
และเมืองสมุนไพร

พันธกิจ (Mission)

ระบบข้อมูล Datacenterแบนเนอร์
 


เอกสารงานวิจัย ( R2R )

 เอกสารงานวิจัย ( R2R )

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในคลินิกหมอครอบครัว กรณีศึกษาศูนย์แพทย์โนนหนามแท่ง จั งานวิจัยและพัฒนา 548
2 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในคลินิกหมอครอบครัว กรณีศึกษาศูนย์แพทย์โนนหนามแท่ง จั งานวิจัยและพัฒนา 115
3 .ผลของรูปแบบการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทีมพัฒนาเด็กและครอบครัวในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในชุมชน งานวิจัยและพัฒนา 354
4 ผลการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีอาการกำเริบเฉียบพลัน โรงพยาบาลเสนางคนิคม งานวิจัยและพัฒนา 578
5 ผลของรูปแบบการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทีมพัฒนาเด็กและครอบครัวในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในชุมชน งานวิจัยและพัฒนา 336
6 . งานวิจัยและพัฒนา 313
7 ผลงานวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2565 r2r 627
8 มาตรการความปลอดภัยของโรงเรียน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจราจรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน.... r2r 1385
9 การพัฒนารูปแบบการพยาบาลเจ้าของไข้ งานผู้ป่วยใน โรงพยาบาลปทุมราชวงศา r2r 962
10 ผลของการบำบัดแบบประคับประคองต่ออาการซึมเศร้าและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า r2r 780
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 1 of 45

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249