top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรหลักที่รวมพลังสังคม
ขับเคลื่อนสู่เมืองแห่งการสร้างสุขภาพ
และเมืองสมุนไพร

พันธกิจ (Mission)

ระบบข้อมูล Datacenterแบนเนอร์
 


เอกสารงานวิจัย ( R2R )

 เอกสารงานวิจัย ( R2R )

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
41 ผลลัพธ์ของรูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ด้วย “สหายอ่อนหวาน” r2r 209
42 ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยความดันโลหิตสูงเพื่อลดภาวะเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบ r2r 184
43 การพัฒนารูปแบบโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมองโดยการมีส่วนร่วมของผู้ดูแลผู้ป่วยและภาคีเครือข่ายโรง r2r 177
44 ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคอุจจาระร่วงในตัวแ r2r 162
45 ประสิทธิผลของโปรแกรมประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถแห่งตนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การบริโภคอาหาร r2r 142
46 ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด เราทำความดีด้วยหัวใจ r2r 186
47 ประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ควบคุมน้ำตาลได้ไม่ดีโดยชมรมผ r2r 153
48 การดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ผักปลอดสารพิษ บ้านโคกพระ ม.3 ต.นาป่าแซง อ.ปท r2r 237
49 ผลของโปรแกรมการดูแลกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำครอบครัว (อสค.) ในเขตรับผิ r2r 175
50 พัฒนารูปแบบการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบในชุมชนยักษ์คุ r2r 172
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 5 of 45

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249