top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรหลักที่รวมพลังสังคม
ขับเคลื่อนสู่เมืองแห่งการสร้างสุขภาพ
และเมืองสมุนไพร

พันธกิจ (Mission)

ระบบข้อมูล Datacenterแบนเนอร์
 


เอกสารงานวิจัย ( R2R )

 เอกสารงานวิจัย ( R2R )

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
51 ผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมในการควบคุมความดันโลหิตในผู้สูงอายุ ตำบลชา r2r 237
52 ผลการให้ทันตสุขศึกษาผ่านการสอนแปรงฟันแบบแห้งด้วยวิธีมอดิฟายด์แบสในผู้สูงอายุบ้านพุทธรักษา ตำบลโคกก่ r2r 230
53 การติดตามดูแลผู้ป่วยกระดูกต้นขาส่วนคอหัก โดยการดึงถ่วงน้ำหนักที่บ้าน r2r 240
54 การพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคไข้เลือดออกชุมชนบ้านไร่แสนสุข ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ r2r 270
55 การพัฒนารูปแบบการจัดการระบบยาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำ r2r 209
56 การสอบสวนการเสียชีวิตสงสัยจากการรับประทานเห็ดพิษ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ พฤษภาคม 2561 r2r 229
57 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ที่มี r2r 231
58 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการดูแลแบบประคับประคองสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะโรคไตเรื้อรังระยะ r2r 305
59 ผลของการประเมิน Medication reconciliation โดยใช้ “ใบ Home med อัจฉริยะ” เพื่อลดความคลาดเคลื่อนในการส r2r 258
60 การศึกษาเปรียบเทียบการตรวจวินิจฉัยวัณโรคปอดในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโดยวิธี AFB และวิธีตรวจทางอณูชีววิทยา r2r 283
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 6 of 45

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249