top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรหลักที่รวมพลังสังคม
ขับเคลื่อนสู่เมืองแห่งการสร้างสุขภาพ
และเมืองสมุนไพร

พันธกิจ (Mission)

ระบบข้อมูล Datacenterแบนเนอร์
 


เอกสารงานวิจัย ( R2R )

 เอกสารงานวิจัย ( R2R )

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
91 ภาวะซึมเศร้าและบริบทชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานในคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายม อำเภอเมือง r2r 177
92 บทบาทผู้ดูแลในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ r2r 206
93 รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีรสหวานที่เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคฟันผุของเด็กในศูนย r2r 154
94 การศึกษาสาเหตุการผิดนัดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 กรณีศึกษา : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขุมเ r2r 233
95 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงของประชาชนกลุ่ r2r 179
96 การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ r2r 205
97 การพัฒนารูปแบบการยืดเส้นและการสร้างกล้ามเนื้อเพื่อลดการบาดเจ็บระหว่างและหลังการออกกำลังกายโดยอาสาสมั r2r 147
98 พัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยการจัดการขยะและแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายโดยชุมชน (ก r2r 209
99 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกบ้านหนองคลอง หมู่ที่ 5 ตำบลเค็งใหญ่ อำเภ r2r 174
100 พฤติกรรมการออกกำลังกายและการบริโภคอาหารของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสังกัดสำนักงานสาธารณสุข อำเภอเสนางคนิค r2r 218
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 10 of 45

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249